Księgowość Bochnia

OBOWIĄZKOWY NUMER NIP NABYWCY NA PARAGONIE - OD 1 WRZEŚNIA 2019

z dnia 2019-06-10

Obowiązkowy numer NIP nabywcy na paragonie, do którego wystawiana jest faktura, ma zostać wprowadzony już od września 2019 r.

Obowiązkowy numer NIP nabywcy na paragonie, do którego wystawiana jest faktura, ma zostać wprowadzony już od września 2019 r.

 Co się zmieni i jakie kary grożą za niedostosowanie się do nowego wymogu ustawodawcy?
 

Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy

Powodem podjęcia tej istotnej z punktu widzenia podatników decyzji są  przykłady nadużyć polegających na wystawianiu faktur do paragonów wydrukowanych, ale nieodebranych przez klientów. W procederze takim biorą udział umówione wcześniej firmy, z których jedna strona zazwyczaj otrzymuje korzyść majątkową, a druga dokonuje odliczenia podatku VAT, mimo iż nie nabyła wskazanych na fakturze towarów ani usług.

Dokumentowanie transakcji z podmiotami gospodarczymi

Powyższe zasady nie będą w żaden sposób ograniczać możliwości wystawienia faktur VAT dla podmiotów gospodarczych. Nie zmienią się także zasady wystawiania faktur do paragonów dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Faktura do paragonu ze starej kasy fiskalnej

Ustawodawca uregulował też procedurę postępowania w przypadku użytkowników kas fiskalnych nieposiadających technicznej możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie. Nowe przepisy nie zmuszą takich przedsiębiorców do wymiany kas. W takim wypadku kupujący musi poinformować sprzedawcę przy zakupie, iż nabywa towar lub usługę jako podatnik. Sprzedawca nie będzie wtedy drukował paragonu, tylko wystawi takiemu przedsiębiorcy od razu fakturę.  

Kary za fakturę do paragonu bez NIP-u nabywcy

W celu zdyscyplinowania podatników planuje się wprowadzenie sankcji za niedostosowanie się do nowych przepisów. W ustawie o VAT ma znaleźć się nowy art. 106b ust. 6, zgodnie z którym w przypadku wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem z kasy fiskalnej, który nie zawiera numeru NIP nabywcy, na podatnika zostanie nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Zostanie ono ustalone przez organ podatkowy w kwocie odpowiadającej 100% podatku wykazanego na fakturze.

Kara nie ominie też nabywcy, który ujmie taką fakturę w ewidencji. Zgodnie z art. 109 ust. 3a, który ma znaleźć się w znowelizowanej ustawie, w takim przypadku organ podatkowy nałoży na nabywcę sankcję w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego wynoszącego 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy – kiedy

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2019 r.

W art. 109 ust. 3b ustawy po zmianach ma znaleźć się przepis przejściowy, zgodnie z którym nowe zasady nie będą miały zastosowania do sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej przed wejściem w życie nowych przepisów.